Eén front tegen criminaliteit

Congres  |  Maandag 27 juni 2022  |  Tivoli Vredenburg Utrecht

WELKOM

Beste genodigde,

Cybercriminaliteit, mobiel banditisme en ondermijning zijn vormen van criminaliteit waar ondernemers mee te maken hebben. Alleen als we als ondernemers en overheid samenwerken, kunnen we een veilig klimaat voor ondernemers creëren. Wat doen we al en wat kan er nog beter? Dat delen we tijdens het congres: “Eén front tegen criminaliteit”. Het congres vindt plaats op maandag 27 juni aanstaande tussen 10.00 en 17.00 uur in Tivoli Vredenburg te Utrecht. Meld je snel aan want het aantal plekken is beperkt!

Wat gaan we doen?
We hebben een interessant programma samengesteld, bedoeld om te inspireren, kennis te delen, te netwerken en om nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan. Samen blikken we terug op het Actieprogramma Veilig Ondernemen 2019-2022. Daarbij bespreken we in diverse inspiratiesessies uiteenlopende onderwerpen, zoals ondermijning, cybercriminaliteit en mobiel banditisme. Je kan meepraten over de prioriteiten van de publiek-private aanpak voor de komende periode. Vanzelfsprekend is het bij uitstek een dag om nieuwe contacten te leggen. Klik hier om het voorlopige programma te bekijken

Voor wie?
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) organiseert het congres “Eén front tegen criminaliteit” in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Politie. Het congres is bedoeld voor beleidsadviseurs van de overheid en van brancheorganisaties, veiligheidsadviseurs en projectleiders van publiek-private samenwerkingsvormen (PPS).

We zien je graag op 27 juni in Utrecht, want alleen samen kunnen we criminaliteit bestrijden!

Met vriendelijke groet,

De Congrescommissie namens,

Het CCV, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, VNO/NCW, MKB-Nederland en de Politie

0 +
Deelnemers
0
Inspiratie sessies
0
Experiences

PROGRAMMA

09.00 - 10.00

Ontvangst
Plenaire Opening

10.00 - 10.05

Opening

Patrick van den Brink - Dagvoorzitter & Directeur het CCV

10.05 - 10.20

Inleiding criminaliteit tegen het bedrijfsleven

Jacco Vonhof - Voorzitter MKB Nederland

10.20 - 10.35

Onderzoek ‘Samen criminaliteit bestrijden’ van Bureau Beke

Henk Ferwerda - Bureau Beke

10.35 - 10.45

Toelichting dagopzet

Patrick van den Brink - Dagvoorzitter

10.45 - 11.15

Koffiepauze & Experiences

Neem deel aan één van de experiences

11.15 - 12.00

Parallel Sessies - Ronde 1

Maak een keuze uit één van de volgende sessies:

 • A hack too far; hoe we hackers op het goede pad houden
 • Iedere crimineel heeft transport nodig
 • Richtlijn mobiel banditisme
 • Dialoogsessie: van agenda naar actie
 • Ketenaanpak cyberweerbaarheid in de high-tech maakindustrie
 • Escape Room Ondermijning

12.00 - 12.45

Lunchpauze & Experiences

Neem deel aan één van de experiences

12.45 - 13.25

Meet & Greet

Tijdens de Meet & Greet word je in de gelegenheid gesteld om vrijblijvend en informeel kennis te maken met de andere congresdeelnemers. In de drie verschillende rondes kan je ervoor kiezen om met experts op het gebied van mobielbanditisme, cybercriminaliteit of ondermijning in gesprek te gaan.

13.25 - 14.10

Parallel Sessies - Ronde 2

Maak een keuze uit één van de volgende sessies:

 • Samen digitaal veilig: eerste stappen in digitale veiligeheid in jouw branche
 • PPS in de haven: de Rotterdamse ondermijningsaanpak
 • Mobiel banditisme de basis
 • Dialoogsessie: van agenda naar actie
 • Project Theseus: aanpak ondermijnende criminaliteit bedrijventerreinen
 • Escape Room Ondermijning
 • Tilburgse aanpak mobiel banditisme met Interpolis

14.10 - 14.40

Koffiepauze & Experiences

Neem deel aan één van de experiences

14.40 - 15.25

Parallel Sessies - Ronde 3

Maak een keuze uit één van de volgende sessies:

 • PPS bij het verhogen van digitale veiligheid binnen bedrijven
 • Veilig buitengebied
 • Buitenlandse Katvangers
 • Project MISTRAL 
 • PPS-aanpak mobiel banditisme in de retail
 • Escape Room Ondermijning
Plenaire Afronding

15.25 - 15.35

Slotwoord

Rianne Donders - Burgemeester Roermond

15.35 - 16.05

Wat we kunnen leren van Apenmanagement

Patrick van Veen - Gedragsbioloog

16.05 - 17.00

Afsluitende borrel

PLENAIRE SPREKERS

Patrick van den Brink - Dagvoorzitter

Patrick van den Brink is sinds 2014 directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). “Een bestuurder en directeur met hart voor de maatschappij”. De woorden die de CCV-directeur karakteriseren zijn bruggenbouwer, humoristisch en inspirerend.

Al zijn hele carrière staat veiligheid centraal, niet alleen als directeur van het CCV, maar ook als voormalig burgemeester van IJsselstein en door zijn werkzaamheden bij verschillende opsporingsdiensten. “Het CCV is 17 jaar geleden opgericht vanuit de gedachte dat wanneer publieke en private partijen samenwerken, we met elkaar Nederland veiliger kunnen maken”, aldus Patrick.

Jacco Vonhof - Voorzitter MKB-Nederland

Jacco Vonhof is sinds 3 september 2018 de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland. Gedreven, maatschappelijk betrokken, een verbinder en bovendien in staat ondernemers aan te spreken en waar nodig in beweging te krijgen. Vonhof is zelf ondernemer met een middelgroot schoonmaakbedrijf in Zwolle, dat hij ruim 25 jaar geleden startte. Hij heeft in die jaren vrijwel alles meegemaakt wat een ondernemer kán meemaken.

Vonhof vertegenwoordigt met MKB-Nederland zo’n 130 aangesloten brancheorganisaties, samen goed voor circa 200.000 MKB-ondernemers. Hij behartigt hun belangen in politiek Den Haag en ver daarbuiten.  Hij zet zich onder meer in voor het MKB als dé norm bij wet- en regelgeving. Vonhof is de afgelopen jaren in verschillende (bestuurs)functies binnen en buiten het bedrijfsleven actief geweest. Hij is in zijn rol bij MKB-Nederland onder andere vice-voorzitter van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.  

Henk Ferwerda - Directeur Bureau Beke

Dr. Henk Ferwerda is criminoloog, politieonderzoeker en inhoudelijk directeur van Bureau Beke. Sinds 1986 publiceert en adviseert hij op diverse terreinen van de criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtsketen. Hij is gepromoveerd aan de RUG op het onderwerp criminele carrières van jeugdige delinquenten. Onderzoeken en publicaties waarbij hij recent betrokken is, liggen onder andere op het terrein van jeugdcriminaliteit, gewelddadige en criminele jeugdgroepen, de helingmarkt, opsporing, grootschalige ordeverstoringen en ordeverstoorders, georganiseerde criminaliteit en afpersing.

In 2019 leverde Bureau Beke input voor het actieprogramma Veilig Ondernemen, dat in 2022 eindigt. In het Actieprogramma worden door het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) de prioriteiten in de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven bepaald.  Voor de jaren 2023-2026 is een nieuw actieprogramma nodig. In het onderzoek ‘Samen criminaliteit bestrijden’ heeft Bureau Beke de actuele vormen van criminaliteit waar het bedrijfsleven mee te maken heeft geïnventariseerd. Dit heeft Bureau Beke gedaan door deskresearch, een online survey onder ondernemers en interviews met stakeholders. Op die manier kan de gezamenlijke PPS-aanpak zich richten op de juiste opgaves en de nieuwe prioriteiten, waarbij het kan rekenen op een breed draagvlak vanuit het bedrijfsleven.

Tijdens de plenaire opening vertelt Henk Ferwerda van Bureau Beke over de bevindingen van het onderzoek en geeft hij een inkijkje wat ondernemers raakt en wat de prioriteiten van de komende jaren zijn. In hun inspiratiesessie gaat Bureau Beke hierover met jou in gesprek. Welke aandachtspunten wil jij dat de komende vier jaar hoog op de agenda staan? Spreek je uit en doe mee!

Rianne Donders - Burgemeester Roermond

Sinds 30 januari 2015 is Donders-de Leest de burgemeester van Roermond, een gemeente in Midden-Limburg. Als voorzitter van de Taskforce Mobiel Banditisme maakt ze zich sterk voor een gerichte aanpak tegen mobiele bendes.

Foto: Jelmer de Haas

Patrick van Veen - Gedragsbioloog

Een goede samenwerking tussen publieke en private partijen is de sleutel tot een sterke aanpak tegen criminaliteit. Maar een goed huwelijk is niet vanzelfsprekend. Patrick van Veen is gedragsbioloog en geeft – vanuit zijn ervaring met onderzoek onder apen – zijn visie op slimme samenwerking. Wat kunnen we leren van de natuur als het gaat om het vormen van sterke allianties, het omgaan met groepsbedreigingen en komen tot innovaties? Neem tips mee voor op het werk (en voor thuis).

EXPERIENCES

EXPERIENCE 1

Is jouw geheime wachtwoord al verkocht?

Voortdurend zijn er krantenkoppen over gegevens die op straat zijn komen te liggen. En altijd is direct de vraag: zitten mijn gegevens hiertussen? Onze digitale voetafdruk wordt elk jaar groter en groter. De kans is daarom aannemelijk dat je voeg of laat betrokken raakt bij een datalek. Jordi Scharloo (Teamlead Security Research) van KPN Security doet samen met jou een quickscan om te kijken of jouw wachtwoord al op straat ligt! Zo leer je direct het belang van verschillende en willekeurige wachtwoorden. Het liefst gebruik je na vandaag een beveiligde wachtwoordmanager om de risico’s te minimaliseren. Identiteitsfraude, financieel verlies of privéfoto’s op straat – dat gaat jou toch niet gebeuren?

EXPERIENCE 2

Stap in het leven van een mobiele bandiet

In deze 360-graden video beleef je hoe een mobiele bandiet werkt, woont en zich verplaatst. Door middel van een VR-bril is het alsof je er echt bij bent en wordt de urgentie op die manier vergroot om dit probleem integraal aan te pakken. De video gaat over gemeente-, regio- en landsgrenzen heen.

EXPERIENCE 3

Escape Room Ondermijning

In onze escaperoom word je geconfronteerd met allerlei puzzels en vraagstukken op het gebied van ondermijning. Tijdens onze experience raak je je bewust van de gevaren en gevolgen van ondermijning die achter elk hoekje schuilen! Alleen door samen te werken kan je ontsnappen. We sluiten af met een debrief waarin we de gevaren die je bent tegengekomen bespreken met een van onze experts. Zo bieden wij niet alleen een leuke, maar ook een leerzame ervaring. Red jij jezelf uit gevaarlijke ondermijningssituaties? Kom langs bij onze escaperoom!

Let op! Deze experience wordt in elke ronde als inspiratiesessie aangeboden

LOCATIE

Tivoli Vredenburg

 Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht
Bezoek website  |  Google Maps

Deze locatie is gelegen direct naast het centraal station Utrecht. Wij raden u aan met openbaar vervoer te reizen.

Scroll naar top